OPPHOLD: Slike falske historier er mer aktuelle i land hvor det er tilstrekkelig at man har konvertert. Jeg tror dette er relativt uproblematisk i Norge sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Ikke nok å tro for å få bli

Fortsatt på oppdrag

synspunkt

Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).