OPPHOLD: Slike falske historier er mer aktuelle i land hvor det er tilstrekkelig at man har konvertert. Jeg tror dette er relativt uproblematisk i Norge sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Ikke nok å tro for å få bli

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.