UNIKT FUNN: Dette 2.700 år gamle leir-seglet, med navnet Jesaja, ble funnet like ved Tempelberget av den anerkjente arkeologen Eilat Mazar.  Foto: Ouria Tadmor / Eilat Mazar

Er dette profeten Jesajas segl?

– Europa er et sekulært unntak

Ny bok

Ekspansive menigheter i det globale Sør ønsker å nå det sekulariserte Europa med misjon. Norske forskere bak boken «Global kristendom» er avventende til potensialet.

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.