RUSFRI SONE: Torhild Vige Gustavsen i Filadelfia Omsorgssenter og Endre Sagedal, daglig leder i Frikirken Kristiansand ved Q42, Filadelfia Kristiansand nybygg.  Foto: Silje Rognsvåg

– Kirker bør være alkoholfrie

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.