«Det bevisste livet begynner i uke 19», hevder Gabriel Edstrøm, sjef for kvinneklinikken i Nyköping i Sverige. På bildet ser vi hvordan et foster ser ut i uke 19. Illustrasjon: Fotolia

Sykehusdirektør: – Livet begynner i 19. uke

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.