FORNØYD: Dagens sjefsredaktør Vebjørn Selbekk er fornøyd med avisens stabile opplagstall - og gleder seg over kraftig vekst i digitale abonnementer. Foto: Magnar Børnes  Foto: 

Fornøyd med stabilt opplag for Dagens papirutgave

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.