INNVANDRERE: Gratis opphold for kristne innvandrere på norske bibelskoler er neppe aktuelt. Her er innvandrere på språkkurs i IMI kirken i Stavanger. FOTO: Ove Eikje  Foto: Byline stor

Kristne 
innvandrere får gratis 
bibelskole