Kommer til Oslo: Patriark Filaret (t.h.), overhodet i den ukrainske ortodokse kirke i Kiev, har ifølge Bibelselskapet bekreftet han kommer til dialogkonferansen i Oslo. Det samme har en rekke andre ledere i ortodokse, katolske og protestantiske kirker i Russland og Ukraina gjort.  Foto: Byline stor

Ukrainske og russiske kirker til toppmøte 
i Norge

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.