STORE: Dag Hoel gjør et dypdykk i kristensionismen i sin siste bok. Han mener at bevegelsen, som er meget mangfoldig, vokser internasjonalt. FOTO: Johannes Ek Reindal  Foto: 

– Kristensionistene bidrar til økt spenning

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.