TAR GREP: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er bekymret for høyt alkoholkonsum i arbeidslivet. Nå inviterer han til toppledermøte med arbeidslivet om rusforebygging.  Foto: Byline stor

Helseministeren bekymret for drikkepress i arbeidslivet

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.