GLEDER SEG: – Jeg vil vise at Bibelen og Bibelens ord har relevans også for dem som ikke nødvendigvis kaller seg kristne om en skal forstå vår egen poesi og det som gjør at vi har fotfeste, sier artisten Hanne Krogh. Hun skal arrangere festforestilling i anledning Bibelselskapets 200 års-jubileum. Bildet er fra adventskonsert denne uken i Vår Frues kirke i Trondheim.  Foto: Foto: Anne Brit Solland

Kjente komikere skal skape bibelinteresse

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?