Hasankeyf skal være et av verdens eldste kontinuerlig bebygde områder. Hele ni sivilisasjoner finnes det spor av i den lille byen på elvebredden, deriblant perserne, sumererne og assyrerne.

Denne byen forsvinner snart under vann

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.