ETTERLYSER: – Det er fint at organisasjonane tek kvinnene på alvor, men har dei kontroll på overgriparane? Er det greitt at dei talar på bedehus? spør forfattar Trude Teige. Foto: Benedicte Treider.  Foto: Byline stor

Teige bekymra 
for handtering 
av overgrep

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)