Jan-Erik Sundby fra Råde i Østfold blir ny generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF) fra 1. januar 2015.

Ny generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund 

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.