Bildet er fra Misjonssambandets generalforsamling i fjor. Foto: Birgit Opheim

Luthersk misjon med pinsevenner på talerlisten

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)