UNDERSKUDD: Det Norske Misjonsselskap hadde et underskudd på 4,9 millioner i fjor. Generalforsamlingen i fjor gikk med cirka en million i underskudd. Bildet viser Jeffrey Huseby på fjorårets generalforsamling i Stavanger.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Røde tall for norsk misjon

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.