UNDERSKUDD: Det Norske Misjonsselskap hadde et underskudd på 4,9 millioner i fjor. Generalforsamlingen i fjor gikk med cirka en million i underskudd. Bildet viser Jeffrey Huseby på fjorårets generalforsamling i Stavanger.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Røde tall for norsk misjon

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).