KRISTEN BOKHANDEL: – Jeg får jobbe med det jeg ønsker, og dette er i grunnen min lønn, sier Bente Sørhus Eggebø. Hun startet en kristen bokhandel i Stavanger sist høst.  Foto: Ove Eikje

Kristne bokhandlere stamper i motvind

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)