DEBATT: VGs Gard Steiro i debatt med blant annet Vebjørn Selbekk.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Derfor følger VG pengene i kristne virksomheter

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).