KRITISERES: Den syrisk-ortodokse patriarken kritisererer Kirkenes Verdensråd og genrealsekretær Olav Fykse Tveit for unøyaktighet og manglende objektivitet, og advarer mot at KV kan bli brukt som et politisk redskap i konflikten.  Foto: John Solsvik

Får Syria-kritikk av ortodoks patriark

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.