SELGER: Robert Soot ser ikke på seg selv om alternativ, men flere av kundene i butikken han arbeider i gjør det.  Foto: Carl Henrik Berge

Nyåndelig 
tørketid
 om sommeren

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).