SELGER: Robert Soot ser ikke på seg selv om alternativ, men flere av kundene i butikken han arbeider i gjør det.  Foto: Carl Henrik Berge

Nyåndelig 
tørketid
 om sommeren

Kraften i Jesu navn

sang

Hillsong har på mange måter blitt ensbetydende med begrepet «moderne lovsang». Og mange har forsøkt å gjøre dette begrepet ensbetydende med enkle tekster, subjektive tema og repeterende refreng.

Et drastisk valg

globalt perspektiv

Fra et globalt perspektiv er endringen at bildet nå bærer mye mer preg av å være et lappeteppe enn et tydelig geografisk vindu.