SELGER: Robert Soot ser ikke på seg selv om alternativ, men flere av kundene i butikken han arbeider i gjør det.  Foto: Carl Henrik Berge

Nyåndelig 
tørketid
 om sommeren

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.