JAKT: I jakten på historier fra egen organisasjon har redaksjonen i Utsyn kontaktet nøkkelpersoner i NLM. Bildet er fra et årsmøte i NLM Ung.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Når blir fine ord usunne?

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.