MISTER PENGER: Hvert år er det noen menigheter som på grunn av for sen innlevering av medlemsstatistikk går glipp av penger de har krav på fra stat og kommune. Illustrasjonsbilde: Stein Gudvangen

– Menigheter mister millioner

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)