SKEPTISK: På bakgrunn av utviklingen i Midtøsten, har Michael Lanir forståelse for at israelere flest er skeptiske til å inngå avtaler med araberne. – Vi må jobbe for fred, men vi må også være sterke, sier han.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Helten fra slaget om Jerusalem

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.