PROFETISKE ORD: Personer gir profetiske ord på rekke og rad under IMI-kirken sin festival Åpen himmel i Grimstad. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Stiller spørsmål ved profeti-praksis

Venter 7.000 på bibelcamp

stevnesommer

I bykommunen Lyngdal på Sørlandet vil det i laupet av juli vere rundt 7.000 menneske som vitjar bibelcamp.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).