PROFETISKE ORD: Personer gir profetiske ord på rekke og rad under IMI-kirken sin festival Åpen himmel i Grimstad. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Stiller spørsmål ved profeti-praksis

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.