Insiden av kolossale Washington National Cathedral. Her skal det avholdes en muslimsk bønnegudstjeneste fredag. Foto: Adam Walker Cleaveland/CC/Flickr

Muslimsk bønn i amerikansk katedral

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)