Sokneprest: Anne Netland blir den første presten som ansettes med kirken som arbeidsgiver.  Foto: Foto: Gunnbjørg Areklett

Først ut i «ny» kirke

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.