Sokneprest: Anne Netland blir den første presten som ansettes med kirken som arbeidsgiver.  Foto: Foto: Gunnbjørg Areklett

Først ut i «ny» kirke

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.