DEBATTBOK: Rolf Kjøde tilhører KrF og er en av fire skribenter fra fire ulike politiske partier, som har bidratt til debattboken Kristendom og politikk.  Foto: KPK

«Mye munnhuggeri - lite intelligens»

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.