RAKK IKKJE DONAU: Gerd Golombek kom for seint til kaia då skipet Donau frakta 532 norske jødar til konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1942.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Kom for seint til «Donau» og unngjekk Holocaust

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.