KRITISERES: Den syrisk-ortodokse patriarken kritisererer Kirkenes Verdensråd og genrealsekretær Olav Fykse Tveit for unøyaktighet og manglende objektivitet, og advarer mot at KV kan bli brukt som et politisk redskap i konflikten.  Foto: John Solsvik

Får Syria-kritikk av ortodoks patriark

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Teologi og Guds eksistens

synspunkt

Sentrale dogmer i vår kristne tro lar seg ikke bekrefte eller avkrefte ved allmenne etterprøvbare metoder.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).