PASSIVE: Problemet er at store deler av det internasjonale samfunnet, inkludert norske politikere forholder seg passive når Iran truer Israel. Bak truslene har for øvrig Iran bygd opp en ikke ubetydelig militær slagkraft, skriver Dag Øyvind Juliussen. På bildet ser vi Irans president Hassan Rouhani på talerstolen under fjorårets generalforsamling i FN. 
  Foto: JOHN MOORE

Trusselen mot Israel

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.