UFULLKOMNE BILDER: Vannet som er ett selv om det følger forskjellige elveleier, er et av bildene som er brukt på treenigheten. Frank Ole Thoresen synes alle slike bilder blir mangelfulle.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Tre og likevel én

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)