TRADISJONER: «Jeg hadde vært mer enig hvis han (Lars Akerhaug) hadde skrevet at det er lange tradisjoner i muslimenes historie for å drepe de som håner eller spotter profeten Mohammad. Straff for blasfemi er ikke noe man finner støtte for i verken Koranen, eller det som blir ansett som troverdig islamske kilder», skriver Yasir Fawzi.  Foto: Noah Seelam, AFP Photo/NTB Scanpix

Straff for blasfemi

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)