TRADISJONER: «Jeg hadde vært mer enig hvis han (Lars Akerhaug) hadde skrevet at det er lange tradisjoner i muslimenes historie for å drepe de som håner eller spotter profeten Mohammad. Straff for blasfemi er ikke noe man finner støtte for i verken Koranen, eller det som blir ansett som troverdig islamske kilder», skriver Yasir Fawzi.  Foto: Noah Seelam, AFP Photo/NTB Scanpix

Straff for blasfemi

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.

Irland sier ja til abort

irland

To av tre irer sier ja til å endre grunnloven slik at abort kan bli tillatt. Det viser det endelige resultatet av folkeavstemningen.

– Nederlag for livsvernssaken

irland

Ja-siden i den irske folkeavstemningen om abort kan juble for flertall. – Et tilbakeslag for fosterets rettsvern, mener Menneskeverd.

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.