DISIPLER: Det disippelskapet som kreves for å navigere i en utfordrende tid som dette, er av en slik karakter at troen på Bibelens Gud må integreres i alle livets områder. Det er dette som mange i aldersgruppen mellom 20 og 30 år står i fare for å miste, skriver Hermund Haaland.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Oss selv nok

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.