FORTVILT: En irakisk mor i flyktningeleiren i Erbil er like glad i sine barn som vi er i våre. Og hun er like fortvilt når hun ikke kan hjelpe dem. Vårt møte med denne verden, forutsetter disippelskap, skriver Hans Aage Gravaas. Bildet er fra en flyktningleir i Erbil. 
  Foto: AHMED JADALLAH

Menneskeverd og forvalteransvar

Gud er historiens Gud

I fokus

Historien etter syndefallet er preget av død, forbannelse, synd og skam – men midt i dommen har Herren gitt oss sitt løfte om forløsning og syndenes forlatelse i Kristus Jesus.

Ny daglig leder i Oase

Oasebevegelsen

1. august går Asbjørn Simonnes av som daglig leder i Oase. Nå gir han stafettpinnen videre.

Verver folk til mini-trossamfun

trossamfunn

Kirkemøtedelegat anbefaler medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn. – Problematisk, sier Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet.

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.