«PROFETI»: I 1970 offentliggjorde den da ukjente Josef Ratzinger (bildet) en «profeti» om en kommende troskrise som vil rive ned det bestående kirkeliv som en storm. De som kommer ut av krisen, mente han, vil bli tvunget til å begynne på nytt og søke sammen i små marginaliserte grupper med store krav til samhold, skriver Roald N. Flemestad.  Foto: Arturo Mari, Osservatore Romano/AFP Photo/NTB Scanpix

Fremtidens kirkeliv
 og det økumeniske perspektiv

Styrelederen blir nå ansatt

indre sjø

Ingolf Solsvik (73) går av som styreleder, men han begynner som konstituert daglig leder i Den indre sjømannsmisjon (DISM) fra i sommer.