FRAFALLEN: Kirken behøver ikke å frykte. For som Kvalbein skriver, kirken har folkeopinionen og media i ryggen. En frafallen kirke vil ha et frafallent folk å støtte seg til. Den verdslige og åndelige makt vil gå hånd i hånd, skriver Per Haakonsen.  Foto: Stian Lysberg, Solum

For døve ører

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)