RUSSLAND: I likhet med Kina er heller ikke Russland «en av oss». I lys av sikkerhetssituasjonen i Midtøsten er det likevel mulig å forstå Israels behov for å ha et forhold til Putins rike, skriver Petter Olsen. På bildet ser vi Russlands president Vladimir Putin sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu under et møte i Jerusalem i 2012. Foto: Jim Hollander, Reuters/NTB Scanpix  Foto: 

Øst-vendt Israel

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.