IKAJ: – Jeg kjenner ikke svært godt til Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem sin misjonsstrategi, men det fortoner seg for meg som om det er klokt å vise vanlig folkeskikk og høflighet i møte med verdens fremste kulturfolk, skriver Sinnes. Bildet viser dansere med det israelske flagget under en IKAJ-konferansen i Jerusalem.  Foto: Dagen-arkiv

Israel og løftene