PLANLEGGING: Det er viktig at norske politikere tar lærdom av det svenske samfunnets resultater av innvandringspolitikken og tar den utviklingen som har skjedd i dette landet med i sin planlegging av innvandringspolitikken i Norge i årene fremover, skriver Bjarne Bjelland.  Foto: Illustrasjonsfoto: Adam Ihse, TT/NTB Scanpix

Feilslått og misforstått 
innvandringspolitikk