Den kristne kirke har prøvd seg på en «vi har rett, dere har feil»-argumentasjon, overfor jødene i 2000 år. Med relativt beskjedne resultater, skriver Vebjørn Selbekk.  Foto: GIL COHEN MAGEN

Utvelgelsen står fast

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.