TEOLOGI: Bildet er fra lokalene Den nordisk-katolske kirke benytter i Bergen. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Teologien må komme ovenfra

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.