«Selve ordet konservativt har en litt gammelmodig klang i det sosialdemokratiske Norge. Det ser ut for at denne forståelsen også smitter over på det teologiske området», skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.  Foto: Dagen-arkiv

Konservativ krise