«Selve ordet konservativt har en litt gammelmodig klang i det sosialdemokratiske Norge. Det ser ut for at denne forståelsen også smitter over på det teologiske området», skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.  Foto: Dagen-arkiv

Konservativ krise

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».