«Selve ordet konservativt har en litt gammelmodig klang i det sosialdemokratiske Norge. Det ser ut for at denne forståelsen også smitter over på det teologiske området», skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.  Foto: Dagen-arkiv

Konservativ krise

Godhet som motgift

debatt

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.

Da pinsefestens dag kom…

andakt

Ånden gir fortsatt Sentrifugalkraft. «Fra Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender» skulle ordet om Jesus bli delt. Også helt her i nord har det kommet!