«Selve ordet konservativt har en litt gammelmodig klang i det sosialdemokratiske Norge. Det ser ut for at denne forståelsen også smitter over på det teologiske området», skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.  Foto: Dagen-arkiv

Konservativ krise

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.