Illustrasjonsfoto: Don LaVange/CC/Flickr

Begravelse i kommunens regi

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.