BIBELSK: Desto viktigere er det at det startes og drives kristne friskoler med klar bibelsk forankring og målsetting. Der skjer i dag den beste oppfølgingen av kristendomsaksjonen i 1965, skriver Jon Kvalbein. Bildet er fra Danielsen ungdomsskole på Osterøy.  Foto: Hanne Kristin Pedersen

Kristendomsaksjonen 1965 i perspektiv

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.