FORVALTERANSVAR: Da Gud skapte menneskene, gav han dem et forvalteransvar. Det innebærer blant annet: Bruk jorda til menneskets beste. Driv forskning, avdekk naturens lovmessighet og utnytt dens ressurser. Ta vare på artsmangfoldet. Motvirk forurensning og skadelige klimaendringer. Dette er områder der alle mennesker kan samarbeide, uansett tro og livssyn.  Foto: Aleksander Andersen, NTB Scanpix

Klimakrise
 og misjonskall

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.