FORVALTERANSVAR: Da Gud skapte menneskene, gav han dem et forvalteransvar. Det innebærer blant annet: Bruk jorda til menneskets beste. Driv forskning, avdekk naturens lovmessighet og utnytt dens ressurser. Ta vare på artsmangfoldet. Motvirk forurensning og skadelige klimaendringer. Dette er områder der alle mennesker kan samarbeide, uansett tro og livssyn.  Foto: Aleksander Andersen, NTB Scanpix

Klimakrise
 og misjonskall

Har vært misjonsleder i over 20 år

LEDERTID

– Jeg har gitt klar melding til styret mitt om at det er både deres ansvar og plikt og gi klar medling til generalsekretæren når han har sittet lenge nok, sier generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann.

Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt.