EKTESKAP: Det er tankevekkende at land i Øst-Europa viser sterkere vilje til å verne om det tradisjonelle ekteskapet enn vestlige land. Har tidligere negative erfaringer med kommunistiske regimer i Øst styrket troen på kjernefamiliens betydning, spør Jon Kvabein. Bildet er fra en vielse i Moskva, Russland. Foto: Alexander Nemenov, AFP / NTB Scanpix

Ekteskapsforståelse i et splittet Europa

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.