RETTIGHETER: Det er viktig å merke seg hvilke begreper som brukes når man vil endre folks tenkning. Ord som verdig, selvbestemmelse, hjelp og rettighet er godt egnet til å fremkalle gode følelser. Men de kan også hindre nødvendige motforestillinger, skriver Jon Kvalbein.  Foto: Steve Cukrov

Død og verdighet

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.