FORPINT: Faren var mer enn en kristen martyr, drept av umenneskelighetens ideologi, nazismen. Han var Danmarks forpinte sjel som led der andre sviktet, skriver Jan Pedersen.  Foto: Johannes Reindal

Arne Munks 
virkelighet 
og uvirkelighet