KILDENE: Det var Guds ord som fant grobunn i hjertene til lengtende mennesker, etter å vende tilbake til røttene. Mens kirken mer eller mindre råtnet på rot, med alle sine åpenbare og skjulte synder, var et noen som hadde funnet rent vann. Og de øste fra disse kildene, skriver Bjørn Olav Hansen. Bildet viser en minnestatue i Praha.  Foto: Scandinavian Stockphoto

600 år siden 
reformforkjemperen Jan Hus ble brent

Kofi Annan minnes som en venn av Israel

ETTERMÆLE

ANNAN: Blant jøder og israelere huskes FNs tidligere generalsekretær for sitt engasjement mot antisemittisme og for å ha gjort FN litt mindre anti-israelsk.

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.