SAMLING: «Den norske kirke er ikke et meningsfellesskap, men et menighetsfellesskap/gudstjenestefellesskap der vi samles rundt Ordet og nattverdbordet.» Meningsinnlegget er skrevet av Ingeborg Midttømme, biskop i Møre.  Foto: Dagen-arkiv

To syn og to hensyn

Vil ha ny sædpolitikk

BIOTEKNOLOGI

Regjeringen vil innføre plikt til å fortelle barna om de er unnfanget ved donorsæd. Usikkert om de får flertall.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).