Harald Mydland, internasjonal evangelist  Foto: Privat

Folkeslagenes herlighet

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.